BETINGELSER

Kontrakt og sikkerhetsregler ved Take-away Paintball

Eventuell avbestilling og/eller endring av antall deltakere må gjøres innen 10 dager før aktivitetsdato. Avbestilling etter tidsfristen vil medføre fakturering av kontraktssum i sin helhet.

 • Aldersgrense 18 år
 • Alkohol/rusmidler skal ikke benyttes før,under eller i forbindelse med spill. Synlig berusede personer vises bort.
 • Ha alltid på maske og briller under spillets gang. Bruk kun de masker og briller som følger med utleiemarkøren.
 • Markøren skal behandles som et våpen, og kun siktes mot personer under spill iført korrekt og godkjent sikkerhetsutstyr.
 • Behold markøren sikret inntil det skal skytes. Bruk løps pluggen når det ikke spilles.
 • Skyt ikke på skjøre objekter slik som vinduer, flasker e. l.
 • Mål alltid markørens trykk før det spilles. Markøren skal aldri ha høyere trykk enn 300 fot/sek.
 • Grunneiers tillatelse skal innhentes på forhånd, og banen skal være merket med skilt eller bånd.
 • Paintball skal ikke spilles i nærheten av veier, stier,parkanlegg eller hvor det er fare for andres helse/sikkerhet .
 • Sørg alltid for at det medbringes noe å samle avfall i, slik at det ikke ligger igjen når spillet er ferdig.
 • Utstyr som er ødelagt pga uaktsomhet, slurv eller med vilje må erstattes av leietaker.
 • Depositum på 4.500 kr via Vipps eller kontant som sikkerhet. Må medbringes ved henting.
 • Rettslige følger og skader på tredje person og dennes eiendom grunnet brudd på en eller flere av punktene over, er leietakers ansvar alene.
 • Vi minner om at hvis dere ikke kjøper baller gjennom oss, gjelder ikke garantier med utstyr som ikke virker
 • Priser for ødelagt utstyr:
 • Paintballgevær: 1.000 kr
 • Maske: 500 kr
 • Lufttank stor: 4.000 kr
 • Lufttank liten: 1.500 kr
 • Dress: 400 kr
 • Fyllstasjon: 1.000 kr