BETINGELSER

Betingelser og generelle vilkår

Booking kan kun utføres av personer over 18 år. Innsending av bookingskjema/kontrakt for bestilling av aktiviteter hos Highjump Event vil være bindende og er en trygghet for både utleier og kunde. Avtalen er en bekreftelse på bestilte aktiviteter og dato. Eventuell avbestilling og/eller endring av antall deltakere må gjøres innen 10 dager før aktivitetsdato. Avbestilling etter tidsfristen vil medføre fakturering av kontraktssum i sin helhet.

NB! Avbestillinger/ reduksjoner/endringer skal gjøres skriftlig til Highjump Event AS via email: christian@highjump.no

 • Leietakere skal utover de angitte vilkår følge de instruksjoner som gis av instruktørene.
 • Hjelm/Maske/Utstyr skal bæres på anvist måte under hele oppholdet på området.
 • Leietakere forplikter seg til å ta vare på utstyr og materiale og kun bruke dette til detformål
  det er satt til. Leietakere er forpliktet til å erstatte eventuelle skader på utstyr og materiale
  som har blitt forårsaket av slurv, uaktsomhet eller med vilje.
 • Alkohol/rusmidler skal ikke benyttes før, under eller i forbindelse med aktivitetene. Synlig
  berusede personer vises bort og de vil miste retten til å få leieavgiften tilbake.
 • Highjump Event AS har ikke ansvar for eventuelle personskader som oppstår ved slurv,
  uaktsomhet eller med vilje.
 • Utleier har ikke ansvar om ovenstående regler og vilkår brytes eller ikke følges. Utleier har
  da rett til å avvise leietakere fra området. Leietakere kan da ikke kreve utleieavgiften tilbake.
 • Personer under 16 år får ikke delta uten at en foresatt er tilstede under aktivitetene. Videre
  er det et krav at barn/ungdom som skal delta i aktivitetene forstår regler og vilkår og er i
  stand til å følge disse.
 • Personer med hjerte og-eller ryggproblemer, samt epileptikere får kun delta om legeattest
  kan fremvises og da på egen risiko.
 • Highjump Event AS er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av aktiviteter, på grunn
  av forhold utenfor Highjump Event AS sin kontroll og som Highjump Event AS ikke kunne
  forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Mvh Highjump Event AS