Branninstruks/regler ved leie av lavvo

Påkrevde felter er merket med *

Det er kun de som står oppført som deltakere som får oppholde seg i lavvo. *
Det er ikke lov å røyke i lavvo. Sneiper kastes kun i utendørs askebegere. *
Det er kun ved som skal legges på bålet. *
Lavvo skal til enhver tid holdes ryddig for tomgods, søppel etc. *
Utgang får ikke blokkeres *
Overskjenking er ikke tillatt. Overberusede personer må ikke vistes på området eller i lavvo. *
Gruppeansvarlig har blitt vist hvor brannslokker og førstehjelpsskrin er, og hvordan disse brukes ved eventuell brann. *
Gruppeansvarlig har blitt vist hvor oppmøteplass ved brann er. *
Bålets flammer skal aldri overstige 1 meters høyde *
Jeg godkjenner følgende betingelser *

Jag har blitt informert om alle ovenstående punkter og skal til enhver tid overholde disse. Ved brudd av en eller flere punkter godkjenner jag erstatningskrav fra utleier, for skader/ødeleggelse av lavvo og utstyr ved brann, som kan komme.