Egenerklæring

Alle våre besøkende er pålagt å signere Highjump Event AS sin egenerklæring før de kan delta i parken. Barn under 18 år må ha signatur fra foreldre eller verge.

 

  • Leietakere skal utover de angitte vilkår følge de instruksjoner som gis av instruktørene.
  • Hjelm/Maske/Utstyr skal bæres på anvist måte under hele oppholdet på området.
  • Leietakere forplikter seg til å ta vare på utstyr og materiale og kun bruke dette til det formål det er satt til.
  • Leietakere er forpliktet til å erstatte eventuelle skader på utstyr og materiale som har blitt forårsaket av slurv, uaktsomhet eller med vilje.
  • Alkohol/rusmidler skal ikke benyttes før, under eller i forbindelse med aktivitetene. Synlig berusede personer vises bort og de vil miste retten til å få leieavgiften tilbake.
  • Highjump Event AS har ikke ansvar for eventuelle personskader som oppstår ved slurv, uaktsomhet eller med vilje.
  • Utleier har ikke ansvar om ovenstående regler og vilkår brytes eller ikke følges. Utleier har da rett til å avvise leietakere fra området. Leietakere kan da ikke kreve utleieavgiften tilbake.
  • Personer under 16 år får ikke delta uten at en foresatt er tilstede under aktivitetene. Videre er det et krav at barn/ungdom som skal delta i aktivitetene forstår regler og vilkår og er i stand til å følge disse.
  • Personer med hjerte og- eller ryggproblemer, samt epileptikere får kun delta om legeattest kan fremvises og da på egen risiko.
  • Maksvekt på klatrer i klatreparken er satt til 120 kg.